Nationale overeenkomst voor graszaadproductie

NATIONALE OVEREENKOMST VOOR DE PRODUCTIE VAN GRASZAAD De nationale overeenkomst inzake het vermeerderen van graszaden regelt de contractuele betrekkingen tussen enerzijds de handelaars-bereiders, en anderzijds de landbouwers-vermeerderaars en is geldig vanaf het oogst...

Graszaadbedrijven willen 10 % groei

Graszaadbedrijven willen 10% groei areaal                                                   uit de Nederlandse Boerderij De graszaadbedrijven willen hun areaal volgend jaar met 10% uitbreiden.                                                 Volgens de Werkgroep...

Prijsniveau graszaadcontracten 2018

Uit Boerenbusiness.nl Vraag en aanbod van graszaden is op dit moment goed met elkaar in evenwicht. Dat stelt de Werkgroep Graszaad en Graszoden nu de graszaadoogst van 2017 binnen is bij de handelsbedrijven.  De oogst van 2017 leverde in de belangrijkste...
Traduire » Translate »
Wil je de nieuwsbrieven lezen in de toekomst?
We respecteren uw privacy!
Indien u reeds onze nieuwsbrief ontving,
krijgt u geen verder bericht.