Nieuwsbrief inning lidgeld 2018

Beste landbouwers-vermeerderaars AGRISEMZA heeft in 2017 heel wat activiteiten ontplooid. Op 24 januari was er te Veurne een interessante infovergadering voor de graszaadtelers met als sprekers Ir. Georges Ryckaert (ILVO) die een prachtige samenvatting bracht van vijf...

Teeltinschrijving zaaizaadvermeerdering

Zaaizaadfirma’s die in 2018 zaaizaden willen vermeerderen, kunnen de ingezaaide of nog in te zaaien partijen met hun noodzakelijke gegevens aangeven via het e-loket Voor de zaadpartijen waarvoor het dossier volledig is verklaard, kunnen de zaaizaadfirma’s de...
Traduire » Translate »
Wil je de nieuwsbrieven lezen in de toekomst?
We respecteren uw privacy!
Indien u reeds onze nieuwsbrief ontving,
krijgt u geen verder bericht.