Lettre de cotisation 2019

Chers agriculteurs-multiplicateurs AGRISEMZA a tenu six réunions en 2018 conformément à l’actualité et aux missions. Avec le soutien d’Agrisemza, un accord a été passé avec les entreprises de semences de graminées en vue de préparer un essai raisonné...

Nieuwsbrief inning lidgeld 2019

Beste landbouwers-vermeerderaars, AGRISEMZA heeft in 2018 een zestal vergaderingen gehouden in aansluiting met de actualiteit en de opdrachten. Met de steun van Agrisemza werd een overeenkomst gemaakt met de graszaadfirma’s om een beredeneerde proef aan te leggen om...
Traduire » Translate »
Wil je de nieuwsbrieven lezen in de toekomst?
We respecteren uw privacy!
Indien u reeds onze nieuwsbrief ontving,
krijgt u geen verder bericht.