Invoed maaitijdstip op de zaadopbrengst

Invloed maaitijdstip op de zaadopbrengst van Italiaans raaigras.                     Bij proeven, uitgevoerd door ILVO in 1998, 1999 en 2000 werd specifiek nagegaan of de visuele bepaling van het optimale maaitijdstip al dan niet de hoogste zaadopbrengst geeft....
Traduire » Translate »
Wil je de nieuwsbrieven lezen in de toekomst?
We respecteren uw privacy!
Indien u reeds onze nieuwsbrief ontving,
krijgt u geen verder bericht.