Doelstelling Agrisemza

AGRI SEMences ZAden

Informatie verstrekken aan haar leden

Landbouwers-vermeerderaars vertegenwoordigen

Technische en economische belangen verdedigen

Gerichte steun verlenen aan onderzoeksprojecten

Als gesprekspartner is het aantal leden belangrijk

Traduire » Translate »
Wil je de nieuwsbrieven lezen in de toekomst?
We respecteren uw privacy!
Indien u reeds onze nieuwsbrief ontving,
krijgt u geen verder bericht.