Doelstelling Agrisemza

AGRI SEMences ZAden

Informatie verstrekken aan haar leden

Landbouwers-vermeerderaars vertegenwoordigen

Technische en economische belangen verdedigen

Gerichte steun verlenen aan onderzoeksprojecten

Als gesprekspartner is het aantal leden belangrijk

Wil je de nieuwsbrieven lezen in de toekomst?
We respecteren uw privacy!
Indien u reeds onze nieuwsbrief ontving,
krijgt u geen verder bericht.