Vermeerdering in België

Belang van zaaizaad in België
(cijfers 2012, 2015, 2016 ,2017, 2018, 2019, 2020, 2021 Agrisemza)

Granen (goedgekeurd voor productie +/-7000ha)

Jaar                                    2012              2015          2016             2017    2018    2019       2020       2021
– Wintertarwe                4852 ha         4800 ha     4970 ha        5151    5150       4956      4146       4118
– Wintergerst                 1031 ha        1207 ha      1275 ha        1434    1220      1214       1198      1179
– Spelt                             377 ha          612  ha       235 ha             455      500      573         550         676
– Triticale                         214 ha           142 ha      170 ha             227      176      287          319         254
– Haver                             41 ha              56 ha        27 ha                                         22       104          110

Graszaad                  (+/- 3300 ha)                    2323 ha     2738 ha  3109 ha   3387ha   3904      4590

– Italiaans raaigras       2122 ha         1792  ha    1780 ha      2064     2445         2656      3102       3729
– Engel raaigras             520 ha           404 ha       360 ha          358       410           455        517       532

Vlas (zaailijnzaad       1836 ha        2293 ha     2385 ha                                                                  2422

Hieronder vindt u een exel bestand waarin alle belangrijke informatie ivm België.

Download

Traduire » Translate »
Wil je de nieuwsbrieven lezen in de toekomst?
We respecteren uw privacy!
Indien u reeds onze nieuwsbrief ontving,
krijgt u geen verder bericht.