Vermeerdering in België

Belang van zaaizaad in België
(cijfers 2012, 2015, 2016 ,2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022    Agrisemza)

Granen (goedgekeurd voor productie +/-7000ha)

Jaar                                    2012              2015          2016              2017     2018       2019      2020        2021        2022        2023
– Wintertarwe                4852 ha          4800 ha      4970 ha        5151     5150       4956      4146        4118         3951       3766
– Wintergerst                 1031 ha          1207 ha      1275 ha        1434     1220      1214       1198        1179         1073         965
– Spelt                              377 ha             612 ha        235 ha            455       500         573         550          676         683          345
– Triticale                         214 ha            142 ha         170 ha            227       176        287          319          254         279          280
– Haver                              41 ha               56 ha           27 ha                                           22         104          110         107          110

Graszaad                  (+/- 3300 ha)                       2323 ha     2738 ha  3109 ha   3387ha   3904        4590       3560         2209

– Italiaans raaigras       2122 ha         1792  ha    1780 ha        2064     2445         2656       3102       3729        2870         1726
– Engel raaigras              520 ha            404 ha       360 ha          358       410           455         517          532          407           378

Vlas (zaailijnzaad       1836 ha        2293 ha     2385 ha                                                                       2422        2267          3680

Hieronder vindt u een exel bestand waarin alle belangrijke informatie ivm België.

Download

Traduire » Translate »
Wil je de nieuwsbrieven lezen in de toekomst?
We respecteren uw privacy!
Indien u reeds onze nieuwsbrief ontving,
krijgt u geen verder bericht.