Vermeerdering in België

Belang van zaaizaad in België
(cijfers 2012, 2015, 2016 ,2017, 2018, 2019,2020  Agrisemza)

Granen (goedgekeurd voor productie +/-7000ha)

Jaar                                    2012              2015          2016             2017    2018    2019     2020
– Wintertarwe                4852 ha         4800 ha     4970 ha        5151    5150    4956     4146
– Wintergerst                 1031 ha        1207 ha      1275 ha        1434    1220    1214     1198
– Spelt                             377 ha          612  ha       235 ha             455      500      573       550
– Triticale                         214 ha           142 ha      170 ha             227      176      287       319
– Haver                             41 ha              56 ha        27 ha                                         22       104
– Rogge                            17 ha                                                                                   21

Graszaad                  (+/- 3300 ha)                    2323 ha     2738 ha  3109 ha   3387ha   3904

– Italiaans raaigras       2122 ha         1792  ha    1780 ha      2064     2445         2656      3102
– Engel raaigras             520 ha           404 ha       360 ha          358       410           455        517

Vlas (zaailijnzaad       1836 ha        2293 ha     2385 ha

Wil je de nieuwsbrieven lezen in de toekomst?
We respecteren uw privacy!
Indien u reeds onze nieuwsbrief ontving,
krijgt u geen verder bericht.