Vlas zit in de lift om reden van de bijzonder goede prijzen voor de lange vezel die momenteel dubbel zo hoog liggen dan 2 jaar terug en vooral door de toegenomen vraag vanuit China en Indië en het feit dat de aanwendingsmogelijkheden toegenomen zijn.

Komt er bij dat vlas een duurzame teelt is met een lage footprint. Vlas is eerder een rustteelt die de bodemstructuur beschermd omdat er geen zware machines op het land rijden. Vlas vraagt weinig bemesting en weinig inzet van fytomiddelen  en de teelt heeft een laag energieverbruik. De vraag voor de toekenning van een Ecolabel wordt in België voorlopig niet aanvaard om diverse redenen  Er is nu een nieuwe vraag ingediend naar aanleiding van de belangrijke toename van het areaal wintervlas die wel een nieuwe teelt zou zijn en die ook een specifieke code gekregen heeft bij de verzamelaanvraag namelijk 923.Voor aangifte van vermeerdering van wintervlas is code 604 van toepassing. Met de intrede van wintervlas wordt vlas ook erkend als vanggewas

De productie van vezellijnzaad in Frankrijk beslaat voor het lopende verkoopseizoen ongeveer 31 000 ha. Een lichte daling van de oppervlakte ten opzichte van vorig jaar (-2%) die op een historisch hoog niveau lag. Op de export in 2022 zien we een toename van de volumes (ongeveer 800 ton tegen een gemiddelde rond de 500 ton). De invoer is vrij constant op ongeveer 820 ton/jaar. België is de belangrijkste handelspartner voor vlas in Frankrijk. In 2022 importeerden ze 560 ton uit België en was er 761 ton export naar België. Zo te zien wordt er 200 t netto geïmporteerd uit Frankrijk wat ongeveer 10% betekent van de zaai lijnzaadbehoefte in België.
Ook in 2022 bedroeg de productieoppervlakte vezelvlas (voor vezelproductie) 127.000 ha in Frankrijk.
Vlas heeft geen specifieke GLB-steun. De vlasproductie valt in het Franse model van ecoregelingen in de categorie diversificatiegewassen en als zodanig kan de teelt ervan worden gezien als een voordeel om steun voor de milieuregeling te ontvangen.

De productie van vezellijnzaad l in België bedraagt in 2023 3680 ha waarvan 3073 ha ingeschreven in Wallonië waarvan 90 ha wintervlas, en 607 ha in Vlaanderen waarvan 145 ha wintervlas. De totale oppervlakte vezelvlas bedraagt in België ongeveer 16.000 ha waarvan het grootste gedeelte in Wallonië staat. Er zijn in België 1700 landbouwbedrijven die vlas telen. Wanneer we nu rekenen met 16.000 ha vlas in België en er wordt gezaaid aan 110-130 kg per hectare dan is er een behoefte aan 2.000.000 kg zaailijnzaad of ongeveer het zaailijnzaad van 3700 ha wat afgerond 600 kg per hectare omvat. Indien we kennis hadden van de netto hoeveelheid gecertificeerd zaailijnzaad in België dan zouden we dichter bij de werkelijkheid komen maar alles wijst erop dat we minimum nog 200 t zaailijnzaad te weinig hebben voor de uitzaaiing van de oppervlakte Belgisch vlas De opbrengst aan zaailijnzaad loopt tussen 600 en 800 kg per hectare. Er is invoer van zaailijnzaad vanuit Frankrijk( de coöperatie Terre de Lin) en vanuit Nederland(Vanderbilt zaden en vlas bv ,Sluiskil Zeeuws-Vlaanderen) met Bart Depourcq als bedrijfsleider.

De handelaar-bereiders van het zaailijnzaad zijn B.V. Vanhulle uit Torhout en de N.V. Braet  uit Wielsbeke

Voor de oogstmachines is Depoortere uit Waregem de leidende constructiefirma samen met Union en Dhondt .Voor de zaadrepelaars is dit enkel Depoortere . 

De verwerkers van het Belgische vlas bevinden zich praktisch allemaal in Vlaanderen en dat zijn er 43 waarvan 42 lid zijn van het Algemeen Belgisch Vlasverbond. De verwerking gebeurt op 42 vlaslijnen. De Belgische verwerkers verwerken ook nog Frans vlas.

Traduire » Translate »
Wil je de nieuwsbrieven lezen in de toekomst?
We respecteren uw privacy!
Indien u reeds onze nieuwsbrief ontving,
krijgt u geen verder bericht.