Werking Agrisemza

  • Verdediging belangen Belgische zaaizaadvermeerderaars in Europa
  • 880 vermeerderaars in België waarvan 600 in Vlaanderen en 280 in Wallonië
  • 440 graszaadvermeerderaars in Vlaanderen

– Concurrentiepositie van België t.o.v. Europese zaaizaadvermeerderaars.
– Introductie van de meest productieve rassen
– Europese informatie verspreiden naar de leden

Voorbeelden acties Agrisemza

– Opstelling nationale overeenkomst voor de vermeerdering van granen
– Opstelling van nationale overeenkomst voor de productie van graszaad (goedgekeurd 18/01/2000)
– Financiële steun verleend gedurende 5 jaar aan proefveldonderzoek bij graszaadvermeerdering van Italiaans raaigras
– Graszaadvermeerdering aanvaard als E.A.G. in de verzamelaanvraag sedert 2016

Traduire » Translate »
Wil je de nieuwsbrieven lezen in de toekomst?
We respecteren uw privacy!
Indien u reeds onze nieuwsbrief ontving,
krijgt u geen verder bericht.