Graszaadbedrijven willen 10% groei areaal                                                   uit de Nederlandse Boerderij

De graszaadbedrijven willen hun areaal volgend jaar met 10% uitbreiden.                                                 Volgens de Werkgroep Graszaad en Graszoden verloopt het contracteren voor de oogst van 2018 redelijk vlot. “De contractprijzen zijn vergelijkbaar met de prijzen voor oogst 2017 met in sommige gevallen een kleine verhoging.”                                                                                                                                                             Dit jaar is 13.311 hectare graszaadteelt aangemeld bij keuringsdienst NAK. Dit is een stijging van bijna 6% ten opzichte van 2016. Door de droogte in het voorjaar bleven de graszaadopbrengsten onder het vijfjarig gemiddelde. Vooral Zuidwest-Nederland, het grootste graszaadteeltgebied, kampte met droogte. Ook in Denemarken, het belangrijkste graszaadland in de Europese Unie, lagen de opbrengsten in 2017 iets onder het vijfjarig gemiddelde.

Gezonde markt

Door de tegenvallende productie zijn vraag en aanbod op de graszaadmarkt met elkaar in evenwicht. “De markt van graszaden is gezond”, constateert de werkgroep. “De oogst van 2017 leverde in de belangrijkste productiegebieden in de wereld geen hoge opbrengsten op, terwijl de vraag naar graszaden stijgt. Door de verbeterde financiële opbrengsten in de melkveehouderij ontstaat ruimte om te investeren in verbetering van het grasland.”

“Daarnaast zorgt het aantrekken van de economie voor een toename van de afzet van graszaden voor recreatieve doeleinden. De marktprijzen van graszaad zijn het laatste jaar licht gestegen, zowel voor de voedertypes als voor de gazongrassen.”

Engels raaigras grootste ras

De graszaadbedrijven streven voor 2018 naar een areaalgroei van 10%. Dit jaar is 13.311 hectare graszaadteelt aangemeld bij de keuringsdienst NAK. Engels raaigras is met 9.556 hectare het grootste gewas, goed voor 72% van het areaal. Daarna volgen:

  • Rietzwenkgras (1.234 hectare)
  • Westerwolds raaigras (623 hectare)
  • Gekruist raaigras (404 hectare)
  • Veldbeemdgras (400 hectare)
  • Italiaans raaigras (320 hectare)
  • Roodzwenkgras (314 hectare)
  • Overige grassoorten 460 hectare)

De Werkgroep Graszaad en Graszoden heeft als doel om de teelt van graszaad en graszoden te ondersteunen. De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de graszaadbedrijven DLF, Barenbrug, DSV, Vandinter Semo en Joordens. Daarnaast maken twee graszaadtelers (vanuit LTO en een graszaadstudieclub) en twee vertegenwoordigers van de Nederlandse Vereniging van Kwekers van Graszoden deel uit van de werkgroep.  Jan Engwerda

Traduire » Translate »
Wil je de nieuwsbrieven lezen in de toekomst?
We respecteren uw privacy!
Indien u reeds onze nieuwsbrief ontving,
krijgt u geen verder bericht.