Uit Boerenbusiness.nl

Vraag en aanbod van graszaden is op dit moment goed met elkaar in evenwicht. Dat stelt de Werkgroep Graszaad en Graszoden nu de graszaadoogst van 2017 binnen is bij de handelsbedrijven.  De oogst van 2017 leverde in de belangrijkste productiegebieden geen hoge opbrengsten op. De droogte zorgde ervoor dat de graszaadopbrengsten veelal onder het 5-jarig gemiddelde bleven. Met name Zuidwest-Nederland, het grootste graszaadteeltgebied, kampte met droogte.Roodzwenk en rietzwenk leverden redelijke en soms goede opbrengsten op. Bij latere soorten, zoals Engels raaigras, en dan vooral de late rassen, waren de opbrengsten als gevolg van de aanhoudende droogte matig. Ook in Denemarken, het belangrijkste graszaadland in de Europese Unie (EU), lagen de opbrengsten in 2017 iets onder het 5-jarig gemiddelde.

6 procent meer areaal graszaadteelt

Areaalstijging In 2017 werd 13.311 hectare graszaadteelt aangemeld bij de NAK. Dit betekende een stijging van het Nederlandse areaal met bijna 6%, ten opzichte van 2016. Binnen het totaal was Engels raaigras met 9.556 hectare het grootste gewas, goed voor 72% van het areaal.                      De graszaadvoorraden bij de handelsbedrijven liggen in het algemeen op een redelijk niveau. Het graszaadaanbod vanuit landen buiten de EU, met name de Verenigde Staten (VS), zal in de komende maanden weinig veranderen. De oogst 2017 in de VS gaf in het algemeen matige opbrengsten te zien.

Prijs omhoog De marktprijzen van graszaad, zowel voor de voedertypes als voor de gazongrassen, zijn licht gestegen. Dat heeft te maken met de verbeterde financiële situatie in de melkveehouderij, waardoor er weer financiële ruimte is om uitgaven te doen. In de recreatieve hoek zorgen het aantrekken van de economie en de toename van bouwactiviteiten voor een stijging van de afzet van graszaad en graszoden.

Prijsniveau contracten oogst 2018 gelijk tot licht hoger

Uitzaai oogst 2018  Het beeld is dat de graszaadhandelsbedrijven streven naar een uitbreiding van het areaal in Nederland met ongeveer 10%. Het contracteren voor de oogst 2018 verloopt in het algemeen redelijk vlot.Het prijsniveau in de contracten is vergelijkbaar met de prijzen voor oogst 2017, met in sommige gevallen een kleine verhoging. De meeste contracten zijn al afgesloten maar voor Engels raaigras worden ook in september nog contracten opgemaakt, voor Westerwolds raaigras gebeurt dat nog later.

Rietzwenk breidt uit Ook in 2018 zal Engels raaigras het grootste gewas zijn, maar daarnaast handhaven zich de andere soorten, vooral omdat Nederland in staat is graszaad van een hoge kwaliteit te produceren. Hier en daar is sprake van een lichte uitbreiding, met name bij rietzwenkgras.

boerenbusiness.nl

Clarisse van der Woude

Traduire » Translate »
Wil je de nieuwsbrieven lezen in de toekomst?
We respecteren uw privacy!
Indien u reeds onze nieuwsbrief ontving,
krijgt u geen verder bericht.