Italiaans raaigras: voor maaien rond ± 15 mei moet dit ook op 1 m teeltvrije zone. Alles laten groeien op deze 1 m strook is nadien nefast voor de raszuiverheid want dan is er kruisbestuiving. Het graszaad kan dan niet gecertificeerd worden – dus zou 1 m langs waterloop wel moeten gemaaid worden!

Engels raaigras: blijft doorgroeien na maaien en dus best 1 m teeltvrije zone inzaaien met zelfde variëteit als graszaad om problemen te voorkomen wat raszuiverheid betreft.

4.9.1 VLM

Voor VLM mag de 1 m teeltvrije zone wel worden gemaaid en hoeft ze niet onderscheidbaar te zijn van het naastliggend perceel. Daar vormt dit dus geen probleem.

4.9.2 EAG

Als de 1 m teeltvrije strook wordt geselecteerd voor EAG moet deze wel duidelijk onderscheidbaar zijn. Als dit dan problemen oplevert voor de teelt graszaad, dan best voor dit perceel deze strook niet als EAG aangeven. De landbouwer is daar ook niet toe verplicht!

 

Traduire » Translate »
Wil je de nieuwsbrieven lezen in de toekomst?
We respecteren uw privacy!
Indien u reeds onze nieuwsbrief ontving,
krijgt u geen verder bericht.