Verslag van de ESGG bijeenkomst in Helsinki van 5 tot 7 juni 2018

  1. Statistiek actuele toestand van de teelten ,prijzen en gebruik van gecertificeerd zaad

Finland : slechts 27% van het gebruikte zaad is gecertificeerd. De prijzen van de voornaamste teelten waren vorig jaar slecht mede om reden van grote voorraden zodat er over gestapt is op de productie van karwei bonen en koolzaad. Deze strategische voorraden volstaan voor om 120 dagen en worden vergoed met een premie van 90 eurocent sedert 1994 betaalt het Finse ministerie deze premie en deze stok kost toch € 480.000 om reden van de lage prijzen is heel wat van de productie van vorig jaar in de stockage gegaan en is er een aanvulling en toename van de stocks met 30%.

Verenigd Koninkrijk: 50% van het gebruikte zaad is gecertificeerd. Men vermeldt ook dat de zaadbedrijven er niet in slagen om het zwarte gras (black grass) perfect uit te triëren en dat de farm-cleaning very good was de gemiddelde rendementen waren vorig jaar vrij goed. Wellicht zal er te weinig zomergerst uitgezaaid zijn om reden van het natte voorjaar er is veel onzekerheid en angst voor de gevolgen van de Brexit

Italië: 60% gecertificeerd zaad. Cultuur omstandigheden vrij normaal. Op zoek naar historische variëteiten en naar populaties. De vraag is daar een markt voor ter informatie in Denemarken werd vorig jaar 22 ha uitgezaaid 60 ha in Duitsland en 8 ha in Frankrijk met een totaal van 130 ha voor gans Europa

Denemarken: ruim 80% van het gebruikte zaad is ge gecertificeerd. Voor gevraagde variëteiten bestemd voor brouwerij wordt tot 1.5 euro per 100 kg meer premie betaald dan voor zaaizaad. Om reden van de duurzaamheid vraagt de industrie dat de afgeleverde granen geproduceerde werden vanuit gecertificeerd zaad Momenteel erg droog geen de regent sedert april. Belangrijke stijging van het areaal zomer granen maar om reden van het gebrek aan water is de kans groot dat er te weinig productie vanzomergraan zal zijn. Vorig najaar was het erg nat en waren er veel gekiemde zaaigranen, dus mindere kwaliteit.                                                                                                                                                                                                               Argentinië: het Italiaans raaigras die er geproduceerd wordt is reeds resistent tegen glyfosaat. Dit kan een belangrijk probleem worden want de prijzen van het Argentijns zaaizaad zijn zeer laag en er zijn geen Europese regels om dit tegen te houden de wijziging van registratie vraagt vijf jaar. De Argentijnen gebruiken nog andere fytoproducten die ook verboden zijn in Europa. Oregon heeft reeds resistentie problemen om reden van de invoer van Argentijns raaigras en er is zeker ook  een zwart grasprobleem bij de invoer van soja De resistentie is het gevolg van Roundup aanwending aan dosissen van 8 à 10 l per hectare                                                                                                                                                                                                          Zweden: belangrijke stocks voor-Timothee en veel problemen met de kiemkracht van witte klaver het weer is er erg droog en ze hebben behoefte aan regen vooral een probleem voor de productie van klaverzaad. 38% van de zaadproductie is organic –seed

2.Prijzen en productie van graszaad in Europa

De oppervlakte graszaad is in 2017 toegenomen met 10% namelijk tot 205.520 ha ,te verklaren door een toename van de oppervlakte in Denemarken met 20%, in Polen met 34%, in Nederland met 6% en in Frankrijk met 7%. In 2017 stond er 70 000 ha graszaad in Denemarken en dit jaar 75 000 ha het financiële rendement van graszaad was de voorbije 2 jaar het beste van alle producties alleen overtroffen door productie van spinaziezaad en witte klaver de vraag naar graszaad in Europa die niet meer toe zodat we evolueren naar grote stocks de prijzen zullen dalen in 2009 10 maar de nieuwe producenten zijn niet direct onder de indruk van dalende prijs. De drie grootste firma’s DLF, Barenburg, DSB hebben veel nieuwe producenten aangetrokken. 85% van de productie in Denemarken wordt gerealiseerd door DLF. De landbouwers willen hun contract houden zelfs bij lage prijzen. In Denemarken wordt de marktprijs bepaald na de oogst wat veruit het veiligst is voor de continuïteit. Contractprijzen voor de uitzaai zijn vrij gevaarlijk want 15 jaar geleden was er in Denemarken ook een firma die dit hanteerde en die is failliet gegaan. Dit is goed te begrijpen als je weet hoe dominant DLF  is voor de Deense markt .DLF is de belangrijkste graszaadfirma van de wereld en zoekt afzetgebieden in China en in Afrika met onder andere West- en Zuid-Afrika. De vraag naar graszaad vanuit China is vrij aanzienlijk temeer dit gebruikt wordt voor de sanering van gronden en vooral voor de ruwvoederproductie bij een massale uitbreiding met melkvee in het westen van China. In een gebied zo groot als Duitsland is er in de komende jaren een uitbreiding met meer dan 1 miljoen melkkoeien. In het verleden werd graszaad vooral ingevoerd vanuit de USA maar daarin komt nu wijziging. De Denen hopen dat DLF erin slaagt om export te realiseren en dit is goed voor gans Europa maar er is hoop maar de bureaucratie in China is nog altijd heel hinderlijk.

Traduire » Translate »
Wil je de nieuwsbrieven lezen in de toekomst?
We respecteren uw privacy!
Indien u reeds onze nieuwsbrief ontving,
krijgt u geen verder bericht.