Beste graszaadvermeerderaar ,

Op 22/06/2018 heeft Agrisemza voor alle vermeerderaars van graszaad gevraagd aan het Departement van Landbouw om graszaad te behandelen als een akkerbouwteelt bij de berekening van de schadedrempel ,en om deze oppervlakte niet mee te nemen in de totale oppervlakte grasland op een landbouwbedrijf. Sedert 2016 werd graszaad dan ook aanvaard als akkerbouwteelt bij de vergoeding voor schade als gevolg van uitzonderlijke weersomstandigheden en dit met specifieke vergoedingsprijzen voor de zaadteelt van Italiaans- en Engels raaigras

Vandaag 28/08/2018 kreeg ik de bevestiging dat deze vraag ingewilligd werd.

Alle schadedossiers met officiële aangifte van graszaadvermeerdering van 2017 die nog niet gevalideerd zijn zullen automatisch herzien worden en er zal eerstdaags een nieuw voorstel van vergoeding toegestuurd worden. De dossiers die reeds gevalideerd zijn en waar als gevolg van deze beslissing een ander vergoeding mogelijk is ,moeten zelf binnen de maand na de validatie bezwaar indienen en vragen om herberekening

 

 

Traduire » Translate »
Wil je de nieuwsbrieven lezen in de toekomst?
We respecteren uw privacy!
Indien u reeds onze nieuwsbrief ontving,
krijgt u geen verder bericht.