Beste landbouwers-vermeerderaars,

AGRISEMZA heeft in 2018 een zestal vergaderingen gehouden in aansluiting met de actualiteit en de opdrachten. Met de steun van Agrisemza werd een overeenkomst gemaakt met de graszaadfirma’s om een beredeneerde proef aan te leggen om bladvoeding te beoordelen. Van 5 tot 7 juni was een afvaardiging aanwezig op de jaarlijkse bijeenkomst van de ESGG in Helsinki. Op 8/10/2018 was er de geslaagde jaarlijkse graszaadbijeenkomst in Melle waarop de eerste resultaten bekend gemaakt werden. Er werd ook namens de sector tussengekomen voor de schadevergoeding voor graszaad door het Vlaams Rampenfonds en tussenin worden de omvangrijke voorbereidingen getroffen voor de organisatie van de ESGG bijeenkomst na 8 jaar in 2019 opnieuw in België. Alle verslagen zijn te lezen op www.agrisemza.be 

De website www. agrisemza.be is en blijft operationeel. Er is een gedeelte alleen toegankelijk voor de leden met een paswoord.  Alle leden waarvan we het mailadres kennen, zullen dit jaar automatisch een nieuw paswoord ontvangen. Wie dit paswoord niet ontvangt, kan dit paswoord opvragen door het sturen van een mail aan info@agrisemza.beWe zijn verheugd te horen dat jonge vermeerderaars kandidaat zijn voor de Raad van Bestuur. Weet dat Copa-Cogeca recent nog zeer uitgebreid tussengekomen is bij Europa om duidelijk te maken dat bij de landbouwproductie alles begint met de veredeling en vermeerdering van plantaardiguitgangsmateriaal.
De vermeerderaars zijn belangrijk en leveren een belangrijke bijdrage in de zoektocht naar een duurzame landbouw.

  1. Plaats van de vermeerderaars in België.

AGRISEMZA wil namens de vermeerderaars zijn plaats innemen in de productieketen. De vermeerderaar zorgt voor voldoende hoeveelheid basis- en uitgangsmateriaal ten nutte van de volgende schakels in de productieketen. Het valt te verwachten dat de komende jaren de kostprijs aanzienlijk stijgt met als gevolg het streven naar schaalvergroting maar ook toenemende risico’s. Voor de positie van het graszaad in België is de gemiddelde perceelgrootte van 3.50 ha misschien geen nadeel maar is wel beperkend voor de uitbreiding. Sedert vorig jaar is er voor de vermeerderaars een aanzienlijke stijging van de controle-  en registratiekosten wat maakt dat het aandeel van de kosten in de opbrengst steeds maar groter wordt, zodat we dringend toe zijn aan een verhoging van de vermeerderingspremie vermits de aanpassing van de vergoeding voor de vermeerderaars sedert vele jaren achterblijft. Met 5100 ha vermeerdering van tarwe waarvan 4500 ha in Wallonië en 1200 ha vermeerdering van gerst, 3000 ha graszaad en 1700 ha vlaslijnzaad leveren de vermeerderaars een belangrijke bijdrage voor de rentabiliteit van de handelaar-bereider. Nu de inning van de billijke vergoeding voor kwekersrechten bij de granen behoorlijk verloopt wordt het tijd dat er voor de vermeerderaars op basis van de overeenkomst en objectieve criteria een gesprek plaatsgrijpt over de vermeerderingspremie.

  1. Bespreking binnen de Nationale overeenkomst voor graszaadvermeerdering

Op 8 oktober was er opnieuw overleg met alle betrokken partijen. Uit de statistische cijfers van België  blijkt in 2018 een toename met 380 ha voor Italiaans raaigras zodat de oppervlakte nu 2445 ha bedraagt. Voor Engels raaigras is er een toename met 50 ha en bedraagt de oppervlakte nu 410 ha. Voor 2019 verwacht men in Vlaanderen nog een kleine toename van  Italiaans raaigras. De vraag naar Belgisch graszaad is bemoedigend vooral dank zij de service van de graszaadfirma’s en de kwaliteit van het graszaad.

  1. Algemene vergadering van de ESGG Helsinki in Finland

Van 5 tot 7 juni 2018 vond in Helsinki het jaarlijks congres plaats van de ESGG. Een 20-tal vertegenwoordigers waren aanwezig van de voornaamste zaaizaad producerende lidstaten. De behandelde onderwerpen waren: statistieken van vermeerdering in alle Europese landen, marktvooruitzichten, gebruik van gecertificeerd zaad in de verschillende landen, nieuwe selectiemethoden en de klassering van de Crisp-Cas techniek als ggo ,waarbij heel doelgericht en precies kleine wijzigingen in het erfelijk materiaal worden aangebracht, en de mogelijke gevolgen van de Brexit. Het zal hoe dan ook wederzijds voor de aanvaarding van de rassen een groot probleem zijn en De Britse vertegenwoordigers hadden weinig vertrouwen in de goede afloop van de Brexit.

 AGRISEMZA blijft de belangenverdediger van alle vermeerderaars. Voor de werking en de vertegenwoordiging is uw lidmaatschap erg belangrijk. Na de vorige oproep beschikken we nu over het mailadres van 70% van de leden-vermeerderaars en dus vragen we nu aan de overige 30% om bij de mededeling ook hun mailadres te vermelden. De leden met een gekend mailadres hebben begin augustus een digitale nieuwsbrief ontvangen. Aan de overige leden vragen we om bij de mededeling: lidgeld 2019 ook uw e-mailadres te vermelden.
Zorg ervoor dat u het volgend jaar ook nieuws ontvangt via een mail. Dit bespaart tijd en geld!

De ledenbijdrage voor het jaar 2019 bedraagt 25 euro en kan gestort worden op het rekeningnummer BE57 1031 1079 9835 van AGRISEMZA.

We wensen U en uw familie een gelukkig, voorspoedig en gezond 2019!!!

Hugo Adriansens                                                                               Jacques de Montpellier

Voorzitter AGRISEMZA vzw                                                   ondervoorzitter AGRISEMZA vzw

hugo_adriansens@hotmail.com                                             j.demontpellier@belgacom.net

Traduire » Translate »
Wil je de nieuwsbrieven lezen in de toekomst?
We respecteren uw privacy!
Indien u reeds onze nieuwsbrief ontving,
krijgt u geen verder bericht.