Ieder jaar ,sedert de stichting van de ESGG in 1992 ,komen de afgevaardigden van de landbouwers-vermeerderaars van 8 Europese landen (Duitsland, Frankrijk, Italië, Engeland,  Zweden, Denemarken ,Finland en België) samen in een gastland om van gedachten te wisselen, informatie uit te wisselen en voorstellen van beslissingen te beoordelen verband houdend met de actualiteiten in de zaaizaadsector .

Dit jaar valt de eer te beurt aan België om gastland te zijn voor de ESGG bijeenkomst

AGRISEMZA heeft de verantwoordelijkheid voor de organisatie van het driedaags congres op zich genomen, en ontvangt de Europese afgevaardigden in het “Hotel Aazaert te Blankenberge” op 21,22 en 23 mei 2019.

Op de dagorde staat de bespreking van de ontwikkeling van de vermeerdering en het gebruik van gecertificeerde zaden in de diverse landen, de toename van het gebruik van hoevezaad en de inning van de kwekersrechten ten nutte van de handelshuizen en de financiering van het onderzoek ,de problematiek van de selectie van nieuwe variëteiten met de mogelijkheden van crispr en andere ggo-technologiën , de permanent toenemende druk van de milieuvereisten en de beperkingen in het gebruik van meststoffen en plantenbeschermingsmiddelen ,de prijsvorming en de invloed van de globalisatie en de gevolgen van de Brexit voor de sector

Er wordt  ook tijd voorzien voor  een uiteenzetting over de Belgische zaaizaadsector, wat gevraagd werd aan Semsabel

Voor de echtgenotes van de deelnemers is een aangepast programma uitgewerkt, waarbij ze kennis kunnen maken met de rijke culturele omgeving van Brugge met o.a. bezoek aan musea en historische gebouwen

Een bezoek aan de onderzoekcentrum van  ILVO in Merelbeke is voorzien voor de laatste voormiddag

Agrisemza wil van de gelegenheid gebruik maken om aan de Europese afgevaardigden te laten zien dat België bekwame en competente kwekers en onderzoekers heeft ,die de landbouwontwikkeling in Europa mede gestalte geven .

Het totale budget voor deze ontmoeting wordt geraamd op 10.000 Euro ,waarvan een gedeelte gedragen wordt door de aanwezige afgevaardigden, en de rest wordt gefinancierd door Agrisemza en zijn sponsors.

De voorzitter                                                                                                              De onder-voorzitter

Hugo Adriansens                                                                                                                      Jacques de Montpellier

Traduire » Translate »
Wil je de nieuwsbrieven lezen in de toekomst?
We respecteren uw privacy!
Indien u reeds onze nieuwsbrief ontving,
krijgt u geen verder bericht.