PRAKTIJKPROEVEN GRASZAADTEELT OOGST 2018 I.S.M. AGRISEMZA

Italiaans raaigras MELPRIMO , diploide
opp. perceel = 5,0 ha , ligging WATERVLIET, Polders ( eerder lichte polder )

Gezaaid op 01/10/2017 = 21 kg/ ha
25/10/2017 : heel mooi, homogeen , bovenstaand gewas 2 – 4 bladstadium

Ingekuild als voordroogkuil via hakselen op 9/05/2018

Bodemanalyse : 12/03/2018
Staalnamediepte 0 – 90 cm , 3 lagen
Analyselabo : Eurofins Agro
Stikstofonderzoek
Methode : volgens Eurofins Agro standaard MIN 1020

Bemonsterde laag Analyseresult. ( mg/extract)                                                                                                                                                                            Beschikbare voorraad ( kg/ha)

NO3-N      NH4-N N
0 tot 30 cm 12,2 0,6 77
30 tot 60 cm 1,2 <0,5 7
60 tot 90 cm 1,3 <0,5 8

Bemesting :
2/03/2018 = 600 kg formule 20-0-11 + 4 ( korrel )
27/03/2018 = 40 E N vloeibaar Totale voorjaarsgifte = 160 E N
11/05/2018 = 125 E N / ha vloeibaar

Samenvatting bemesting : 285 E N + 66 E Kali / ha
3/06/2018 : Algemeen beginnende aarvorming , heel zwaar, sporadisch beginnende
legering .
4/06/2018 : met uitzondering van 27 m (sproeibreedte proef ) vollevelds met Moddus 0,5 l/ha
+ 1 l/ ha Actirob uitvloeier.
10/06/2018 : behandeling met bladvoeding ,type NITROSLOW FLUID 40 l/ ha , sproeier 27 m.
Nitroslow Fluid : 28 % N ( 28 – 0 -0 + 4 )
11,5 % ureumstikstof
16,5 % ureumformaldehyde

Gemaaid in zwad = zondag 9/07/2018 , extra watergifte van 1000 l/ha voor maaien
Gedorsen woensdag 11/07/2018
PROEFOPSTELLING :

4 PROEVEN :
1 e BLANCO ( geen Moddus , geen bladvoeding )
2 e Moddus , geen bladvoeding
3 e Moddus + bladvoeding
4 e geen Moddus , wel bladvoeding

Alle proefzwaden werden na het maaien uitgemeten in breedte en lengte.
Bij het dorsen werden vooreerst de voorkanten gedorsen zodat er voldoende ruimte werd
gecreëerd om de afgebakende zwaden te dorsen.

PROEFPLAN :
Opp m² bruto kg Brut /ha % vocht Netto kg Net kg/ha KK % DKG gr Resultaat
gn Moddus 1117 180 1611 19,9 152 1361 94 2,29 100%
gn bladv.
Moddus , 1322 202,5 1532 18,5 172 1301 95 2,42 95,60%
gn bladv. -4,60%
Moddus 1094 172,5 1577 18,9 144,5 1321 96 2,4 97%
en bladv -3%
gn Moddus 1178 197 1672 21 161 1367 99 2,4 100,40%
wel bladv 0,40%

Totale opbrengsten volledig perceel 5 ha
1165 kg/ ha DKG : 2,28 gr
ISTA : 99,8 / 0,2 / 0,0 a.z. = nihil KK = 98 %

Hoogste opbrengst is met bladvoeding – behandeling = slechts 0,4 % meer-opbrengst
of m.a.w. 6 kg zaad ( 8 euro ) / ha extra tov 65 euro hogere kosten aan spuiten !
Samengevat = 58 euro / ha lager inkomen met bladvoeding toepassing in dit perceel .
Moddus behandelingen : in dit geval , in deze zomer = een min- opbrengst !!!
of m.a.w. ongeveer 50 kg zaad ( 65 euro )/ ha minder en 70 euro / ha hogere
kosten aan bespuitingen = totaal 135 euro / ha lager inkomen …

Kosten sproeien : 25 euro/ha
Kosten sproeistof : bladvoeding = 1 euro/ l = 40 euro/ha.
Moddus = 40 euro voor 0,5 l
Actirob , plantaardige olie = 5 euro/ l

ILVO 8/10/2018
ILVO 26/03/2019

Traduire » Translate »
Wil je de nieuwsbrieven lezen in de toekomst?
We respecteren uw privacy!
Indien u reeds onze nieuwsbrief ontving,
krijgt u geen verder bericht.