PRAKTIJKPROEVEN GRASZAADTEELT OOGST 2018 I.S.M. AGRISEMZA
Italiaans raaigras MELSPRINTER , tetraploide
opp. perceel = 6,27 ha , ligging BOEKHOUTE, Polders ( eerder lichte polder )

Gezaaid op 27/09/2017 = 25 kg/ ha
25/10/2017 : heel mooi, homogeen , sterk gezond gewas. Algemeen 2 tot 3 stoelstadium
Ingekuild als voordroogkuil via hakselen op 3/05/2018
Bodemanalyse : 8/03/2018
Staalnamediepte : 23 cm
Grondsoort : 34 Kalkhoudende leem
Ph – KCL 7,6 Gunstig
Totale org stof 1,09% Zeer laag
Fosfor 27 Tamelijk hoog
Kalium 27 Normaal
Magnesium 73 Zeer hoog
Calcium 2262 Zeer hoog
Natrium 5,8 Normaal
Bemestingsadvies = 165 kg N/ha
Bemesting :
4/04/2018 = 750 kg formule 20-0-11 + 4 ( korrel )
Uitzonderlijk éénmalige gifte in eerste snede omwille dat eind februari en maart te vochtig
waren met eventuele felle insporing als gevolg.
11/05/2018 = 100 E N 27 % / ha
Samenvatting bemesting : 250 E N + 82 E Kali / ha

3/06/2018 : 30 % van het gewas is lichtjes gelegerd , knie – spriethoogte.
20 % van de planten zijn aren bijna volledig uit , 50 % is aan het schuiven, rest begint te toppen.

5/06/2018 : behandeling met bladvoeding , type NITROSLOW FLUID , 40 l/ ha , sproeier 33 m.
11,5 % ureumstikstof
16,5 % ureumformaldehyde
Gemaaid in zwad = woensdag 11/07/2018
Gedorsen 15 & 16/07/

PROEFOPSTELLING :
Bedoeling om 1 sproeibreedte van 33 m te behandelen met bladvoeding aan 40 l/ ha.
De teelt werd in normale omstandigheden met frontmaaier van 3,7 m netto, gemaaid.
Vooraf , reeds voor het spuiten werden vergelijkbare stroken uitgekozen waarin later
de proefopzet zou plaatsvinden.
Direct na het maaien werden 2 zwaden behandeld( proef) en 2 zwaden onbehandeld
( Blanco ) uitgemeten in breedte en lengte zodat de opp. bekend was.
Bij het dorsen werden vooreerst de voorkanten gedorsen zodat er voldoende ruimte werd
gecreëerd om de afgebakende zwaden te dorsen.

PROEFPLAN :
Opp m²  bruto kg Brut /ha                 % vocht    Netto kg        Net kg/ha    KK          % DDG gr
Blanco 1828      331,5       1813             9,35     308,5             1688          97              4,36

Bladvoed 1998    373         1867            9,28      349,5             1749          95               4,37

Totale opbrengsten volledig perceel ( 6,30 ha + 2,70 ha ) = 9 ha
1650 kg/ ha
ISTA : 99,5 0,5 0,0 a.z. = nihil KK = 92 %
BESLUITEN :
Behandeld perceel heeft een meeropbrengst van 61 kg/ ha of 3,6 % meeropbrengst.
D.w.z. 61 kg meer zaad = ong. 58 euro hoger saldo / ha.
Meerkost via spuiten en meststof = 40 euro bladvoeding + 25 euro spuiten = 65 euro.
Samengevat = 65 euro extra kosten – 58 euro extra zaad = verlies van 7 euro / ha.
Kosten extra sproeien : 25 euro / ha
Kosten sproeistof : bladvoeding = 1 euro / l = 40 euro/ha.
ILVO 4/10/2018
ILVO 26/03/2019

Traduire » Translate »
Wil je de nieuwsbrieven lezen in de toekomst?
We respecteren uw privacy!
Indien u reeds onze nieuwsbrief ontving,
krijgt u geen verder bericht.