Invloed maaitijdstip op de zaadopbrengst van Italiaans raaigras.                    

Bij proeven, uitgevoerd door ILVO in 1998, 1999 en 2000 werd specifiek nagegaan of de visuele bepaling van het optimale maaitijdstip al dan niet de hoogste zaadopbrengst geeft.

Hiervoor werd, naast het optimale maaitijdstip (T2), enerzijds een aantal dagen vroeger (T1) en anderzijds een aantal dagen later (T3) gemaaid. Ook werd de koppeling gemaakt met het vochtgehalte van het zaadgewas kort voor zwadmaaien. Bij alle proeven in elk proefjaar werd ernaar gestreefd dat het aantal ” ligdagen” na het zwadmaaien identiek was bij alle maaitijdstippen.

Deze proeven werden met het diploïd Italiaans raaigras Adin bij dezelfde teler in Watervliet uitgevoerd. De teler beschikt over voldoende homogene gronden en grote gelijkvormige percelen en voerde zowel de maaiwerkzaamheden als het dorsen zelf uit waardoor de afstellingen en manier van maaien en dorsen ongewijzigd bleven bij alle uitvoeringen.

Deze proeven werden uitgevoerd door ILVO in het kader van het toenmalige 5B project Meetjesland – Westhoek.                                                                   Resultaten:       

proef 1998 Maaien Dorsen Zaadopbrengst (kg/ha) Triage-rendement (%) Kiemkracht ( %) Duizendkorrel- gewicht (g)
T1 23/jul 26/jul 1408 89 94 2,349
T2 26/jul 29/jul 1506 91 97 2,450
T3 29/jul 1/aug 1406 86 97 2,373
Proef 1999 Maaien Dorsen Zaadopbrengst (kg/ha) Triage-rendement (%) Vochtgehalte bij maaien (%) Vochtgehalte bij  dorsen (%)
T1 26/jul 28/aug 1638 93 40,7 18,3
T2 29/jul 31/jul 1795 95 33,6 6,3
T3 1/aug 3&4/aug 1499 94 22,1 12 & 14,6
Proef 2000 Maaien Dorsen Zaadopbrengst (kg/ha) Triage-rendement (%) Vochtgehalte bij maaien (%) Duizendkorrel- gewicht (g)
T1 5/aug 8/aug 1245 92 40,5 2,502
T2 9/aug 12/aug 1439 91 31,7 2,642
T3 13/aug 16/aug 1290 86 14,4 2,634

 Besluit:                                                                          

In alle drie de proefjaren werd op het visueel optimale maaitijdstip de hoogste zaadopbrengsten bekomen. Zowel bij “te vroeg” als “te laat” maaien daalde de zaadopbrengst t.o.v. het optimaal maaitijdstip. Oogst 1999 was een enorm drogend jaar tijdens de oogst waarbij zaaduitval door “te laat ” maaien onherroepelijk was.

 

Traduire » Translate »
Wil je de nieuwsbrieven lezen in de toekomst?
We respecteren uw privacy!
Indien u reeds onze nieuwsbrief ontving,
krijgt u geen verder bericht.