PERSBERICHT  van de ESGG Jaarlijkse Algemene Vergadering  2019/05/22
De European Seed Growers Group-Members(ESGG) hielden deze week hun jaarlijkse bijeenkomst in Blankenberge, België en dringen er bij de komende Europese Commissie op aan om de Europese boeren toegang te geven tot rassen die zijn gekweekt door mutagenese (NBT) gebruikmakend van nieuwe selectietechnieken (onderdeel van New Breeding Techniques).
De Europese boeren kunnen helpen bij veel van de maatschappelijke uitdagingen waarmee we worden geconfronteerd, maar we moeten absoluut toegang hebben tot de juiste hulpmiddelen zoals mutagenese en het gebruik van glyfosaat, zegt ESGG-voorzitter Thor Gunnar Kofoed.
De samenleving verwacht van de Europese boeren dat zij duurzame oplossingen vinden voor de klimaatkwesties; zoals het bereiken van een betere weerstand tegen ongedierte en ziekten om het gebruik van pesticiden te verminderen om zodoende  goed, gezond en betaalbaar voedsel te produceren, en om te zorgen voor het milieu en de biodiversiteit.
Het is onethisch om bijvoorbeeld geen gebruik te maken van de nieuwe mutagenesetechnieken (NBT) die ons bijzonder kunnen helpen zonder gevaarlijk te zijn voor mens of milieu.De mutagenesetechnieken kunnen niet worden vergeleken met GMO vanwege het feit dat deze techniek alleen natuurlijke processen nabootst en versnelt.
ESGG steunt volledig de Landbouwraad van Landbouwministers (14 mei) die om duidelijkheid heeft gevraagd over het EU-goedkeuringsproces voor producten die zijn ontwikkeld met behulp van nieuwe selectietechnieken, zoals genbewerking, De uitspraak van het Europese Hof van Justitie van 25 juli 2018 voldoet niet aan de dringende behoefte van toegang tot de mutagenesetechnieken en we verwachten daarom dat de wetgevers het eens worden over mutagenese als een van de instrumenten om tot duurzame oplossingen te komen.
Glyfosaat speelt een cruciale rol bij de  zaadproductie door specifieke bestrijding van onkruiden wanneer andere mogelijkheden niet beschikbaar zijn , zegt de  ESGG-voorzitter. De ESGG wijst erop dat de zaadproductie erg gespecialiseerd is en de basis vormt voor alle andere producties van levensmiddelen en diervoeders en het vertegenwoordigt slechts een klein deel van het landbouwgrondgebruik.
Desondanks zijn wij van mening dat de toepassing van glyfosaat moet voldoen aan de specifieke behoeften van het betreffende gewas en met respect voor het milieu.Bijgevolg dringt ESGG er bij de boeren op aan alleen glyfosaat te gebruiken wanneer dat absoluut nodig is en in de laagst mogelijke hoeveelheid.
Contact: Thor Gunnar Kofoed (voorzitter) tgk@lf.dk
Louis-Marie Colcombet (secretaris) louis-marie.colcombet@fn

Traduire » Translate »
Wil je de nieuwsbrieven lezen in de toekomst?
We respecteren uw privacy!
Indien u reeds onze nieuwsbrief ontving,
krijgt u geen verder bericht.