Eerste bemesting van Italiaans- en Engels raaigras zaadteelt

Rekening houdend met de grondtemperatuur en de wortelontwikkeling is nu het moment aangebroken om de eerste stikstof toe te dienen zodra het wat droger wordt en de grond het toelaat.

Omdat er nogal wat misleidende informatie de ronde doet over het gebruik van vloeibare stikstof aangevuld met Limus Cl is het wel noodzakelijk om deze manier van werken af te raden. Tragere opname van de nodige stikstof geeft gegarandeerd minder opbrengst.

Hierna de toelichting over de werking van Limus CL:

Limus CL is een zogeheten urease-remmer. Het vertraagt de omzetting van ureum in ammoniak en kooldioxide door het urease enzym te blokkeren.    De meerwaarde van Limus CL is minder verlies aan N uit het ureumgedeelte met als gevolg een nog tragere werking.

50% van de stikstof in vloeibare bestaat uit CO(NH2) 2 dwz 16 kg N op 100 l, de overige komt uit NH4 (25%) of 8.5 kg N, en uit NO3 (25%) of nog 8.5 kg N: Totaal 33 kg N /100 l

De omzetting van CO(NH2)2 of ureum wordt nog vertraagd door het urease enzym te blokkeren, zodat er minder verlies aan N is, maar de omzetting van ureum naar NO3 vraagt 3-4 weken en door de vertraging duurt het nog langer vooraleer 50% van de N ter beschikking komt van de plant. De omzetting van de helft van de N vraagt aldus 3-4 weken en dit is nefast voor de tijdige N-opname en ontwikkeling van de zaadknoppen.

Het probleem is niet het verlies aan N, maar wel dat ureum veel te traag werkt en deze LimusCL vertraagt nog de omzetting en werking.

De aanleg van knoppen (aantal en aantal pakjes = volume) wordt enorm beïnvloed door de N zo vlug mogelijk ter beschikking te stellen van de plant.

De bemestingsadviezen voor Italiaans raaigras zijn terug te vinden op de website van www.agrisemza.be in het gesloten ledengedeelte waarvoor u moet inloggen en dan uiterst rechts bij downloads kan u alle resultaten lezen van de proeven uitgevoerd van 2010-2015 in de rubriek: Teelttechniek.

Succes met de teelt!

 

 

Traduire » Translate »
Wil je de nieuwsbrieven lezen in de toekomst?
We respecteren uw privacy!
Indien u reeds onze nieuwsbrief ontving,
krijgt u geen verder bericht.