Dagorde van de vergadering:

1. Verloop van het graszaadseizoen, ervaringen en bespreking
2. Gemiddelde opbrengsten van graszaad, evolutie rendabiliteit en verwachtingen
3. Welke parameters bepalen de graszaadprijs en mogelijkheden om de rendabiliteit te verhogen
4. Proefveld voor bestrijding van duist in raaigras zaadteelt, voorstellen en ervaring
5. Selectiepijlers van graszaad en belang van de graszaadopbrengst van de rassen?
6. Rietzwenkgras, productiepotentieel en zaadopbrengst
7. Innovatieve eiwitextractie uit gras-klaver in Denemarken en onderzoek in Vlaanderen.
8. Hoe inspelen op de toenemende vraag naar bio-zaad?
9. Graszaadvermeerdering als afzonderlijk gewas voor de gewasdiversificatie (2 of 3)
10. Lijst van de Belgische graszaadfirma’s die graszaad vermeerderen
11. Vraag en aanbod graszaad, Belgisch en Europees areaal marktpositie binnen Europa
12. Varia

Traduire » Translate »
Wil je de nieuwsbrieven lezen in de toekomst?
We respecteren uw privacy!
Indien u reeds onze nieuwsbrief ontving,
krijgt u geen verder bericht.