Plaats en datum : Mediazaal van ILVO te Melle; 2 maart 2022 van 10u30 tot 12u

De voorzitter heet iedereen welkom zowel de aanwezigen in Melle als de deelnemers van thuis uit en schetst het doel van deze vergadering namelijk de uitbouw van de verdere werking van Agrisemza en hulp bij de professionalisering

Het opbouwen van een communicatieplan vergt een hele strategie aan de hand van een uitgewerkt en geprojecteerd plan worden de diverse punten behandeld. Hieronder overzicht van enkele genoteerde zaken.
Iedereen kijkt naar zijn eigen belang en Agrisemza moet zich de vraag stellen waar staan we nu en waar willen we naartoe. We zijn allemaal gemotiveerde vrijwilligers die nauw betrokken zijn bij de sector. Wie zijn de belanghebbenden? Rekening houden met uw afnemers. Belang van de organisatie en strategie voor de toekomst. Motiverend om dit te blijven doen binnen het wettelijk kader. De overheid is ook een stakeholder. Uitzoeken wie en waarom partijen belanghebbende zijn en alle links gebruiken die ter beschikking zijn via de overheid, de landbouworganisaties, de handelaars en andere participanten in de sector. Belang van de producent en ook van de afnemer. Professioneel discussiëren is aanvaardbaar maar blijf bij uw streefdoel. We zoeken goede samenwerkingsverbanden en hoe kan en wil je dit vertalen naar de vermeerderaars Uitzoeken waar de verschillende partijen zitten en vooral investeren in contact met mensen die invloed hebben.

Ieder vzw is een commercieel bedrijf en een lid is een klant. Door wie worden de vermeerderaars beïnvloed. De erfovertreders zijn zeer belangrijk. Wie kan ambassadeur zijn van uw organisatie. Je kan superspecialist zijn maar de essentie is of dit wel aanvaard wordt.

Zingeving geven aan de organisatie door overbrenging van kennis en ervaring. Iedere vermeerderaar respecteren empathie hebben voor zijn bijdrage en luisteren wat hij denkt; absoluut communiceren.
Doelgroep duidelijk omlijnen en via raadpleging trachten te vernemen wat ze van uw organisatie verwachten
Wie heeft er belang bij? bestuurders, sector, leden en stakeholders. We zullen een prioriteitenlijst moeten opstellen en een actieplan waarin we duidelijk omschrijven wat we verwachten van de hulp en de samenwerking.

De vergadering werd besloten om 12:00 uur en tijdens de broodjesmaaltijd werd nog intens van gedachten gewisseld met inbreng van iedereen zijn gedachten en visie om uiteindelijk te besluiten dat we vanuit Agrisemza akkoord gaan met hulp en samenwerking.

Traduire » Translate »
Wil je de nieuwsbrieven lezen in de toekomst?
We respecteren uw privacy!
Indien u reeds onze nieuwsbrief ontving,
krijgt u geen verder bericht.