Om tegemoet te komen aan de uitdagingen van de kwaliteit van zachte tarwe op het gebied van graaneiwitgehalte, heeft ArvalisInstitut du Végétal de methode herzien om de stikstofbehoefte per eenheid van variëteiten te bepalen. Hierin is sinds 2017 een eiwitdoelstelling opgenomen en is het mogelijk dit te verzoenen met opbrengst. Elk jaar actualiseert Arvalis de stikstofbehoefte per eenheid (kg N/q) waarmee rekening moet worden gehouden per variëteit zachte tarwe en per productiedoelstelling. Om de totale dosis stikstof te berekenen die aan zachte tarwe moet worden toegevoegd, is de prognosebalansmethode gebaseerd op de stikstofbehoefte per eenheid van de variëteit om 100 kg te produceren.

Deze behoefte werd historisch berekend bij optimale opbrengst zonder de parameter “eiwit” te integreren, wat leidde tot drie categorieën voor alle variëteiten: 2,8, 3 en 3,2 kg stikstof per 100 kg. Vandaag eisen veel lastenboeken, zowel voor de binnenlandse markt als voor de export, een minimaal eiwitgehalte van 11,5%. Niet alle variëteiten halen dit cijfer echter wanneer ze met hun optimale “opbrengst” worden bemest. In een poging om deze dubbele doelstelling van opbrengst en eiwit te bereiken, heeft Arvalis voor elke variëteit een “kwaliteits”-eis in stikstof (bq) gedefinieerd.

Bij een ras waarvan het eiwitgehalte te ver afwijkt van de doelstelling van 11,5% wordt de aanvullende behoefte gemaximeerd om niet boven de circa 40 kg stikstof uit te komen. Daarbuiten zou dit leiden tot een te hoge verhoging van de totale dosis die, als de klimatologische omstandigheden het gebruik ervan niet toelaten, de resterende minerale stikstof in de bodem bij de oogst We mogen echter niet vergeten dat de klimatologische factor een belangrijke rol speelt bij de bepaling van het eiwitgehalte aan het einde van de cyclus. Met deze aanbevelingen wordt alles in het werk gesteld om dit doel te bereiken, maar het klimaat, in interactie met de bodem, is het meest bepalende laatste element.

Blijft de vraag hoever we staan met de huidige tarwerassen in België?
Moet dit een selectiecriterium worden?

Graag jullie mening

Traduire » Translate »
Wil je de nieuwsbrieven lezen in de toekomst?
We respecteren uw privacy!
Indien u reeds onze nieuwsbrief ontving,
krijgt u geen verder bericht.