Sinds 1 juli 2023 is de nieuwe standaardovereenkomst voor de vermeerdering/productie van zaden en zaaigraan van toepassing. Dit nieuwe verdrag en de bijbehorende soortbijlagen zijn beschikbaar op de SEMAE-website.

De “Gebruikershandleiding”, waarin de belangrijkste wijzigingen in deze nieuwe versie worden uitgelegd, is ook online beschikbaar.
Het ministerie van Landbouw en Voedselsoevereiniteit heeft het modelvermenigvuldigingsverdrag en de specifieke bijlagen ervan verlengd voor de periode 2023-2028, met uitzondering van artikel 6, dat een eenvoudige herinnering is aan de regels inzake de bescherming van persoonsgegevens. Ook is deze nieuwe versie van de modelovereenkomst van toepassing op alle zaadproductie in Frankrijk die na 1 juli 2023 is gezaaid. Het verlengingsbesluit van 28 juni 2023 is beschikbaar in het Staatsblad van 18 juli 2023.

Er is in België werk aan de winkel in INTERSEMZA, het overkoepelend overlegorgaan van de sector

Traduire » Translate »
Wil je de nieuwsbrieven lezen in de toekomst?
We respecteren uw privacy!
Indien u reeds onze nieuwsbrief ontving,
krijgt u geen verder bericht.