Nieuwsbrief aan de leden van AGRISEMZA                                                                                                            augustus 2018

Na de jaarlijkse bijeenkomst van de ESGG in Helsinki die plaats greep van 5 tot 7 juni werd heel  wat informatie op onze website www.agrisemza.be geplaatst .Ik hoop dat jullie dit volgen en het is onze bedoeling om deze communicatie verder te stimuleren. Dit gaat vlug en heeft weinig beperkingen. De leden sturen we nu een korte mededeling met een oproep om alle uitgebreide info te lezen op de website. Er is dus een afgesloten gedeelte voor de leden en om toegang te krijgen moet u een mail sturen naar info@agrisemza.be .Na controle ontvangt het lid dan een paswoord

Vermits er een beurtrol is voor het organiseren van de ESGG bijeenkomsten is het na 8 jaar opnieuw de beurt aan België. In 2011 greep dit plaats in Namen en nu plannen we dit voorlopig in Blankenberge .                                                                                                                                                            We houden jullie verder op de hoogte via de website

Op de website en via F.B. was wel te lezen en te zien dat het in Finland nog minder geregend heeft dan hier. We moeten erg omzichtig omgaan met de gevolgen van deze uitzonderlijke invloed op de opbrengsten van graszaad en dan vooral voor Denemarken en Duitsland. De vraag moet bepalend zijn voor het aanbod en niet omgekeerd. We willen absoluut niet het verhaal van de suikerbieten want dit is nefast voor beide partijen.

Ongeveer 2850 ha graszaad waarvan 2450 ha Italiaans raaigras zijn nu wel geoogst en met wisselend resultaat. De gewasstand vóór de oogst was wel veelbelovend maar de aanhoudende droogte en vooral de warmte speelden een belangrijke rol bij het uiteindelijke netto rendement per ha. Tot vervelends toe herhalen we dat slechte omstandigheden bij het voormaaien belangrijke verliezen kunnen geven. Het ging vlug en daarbij waren er erg weinig nachten met voldoende lage temperaturen. Het Mollierdiagramma  geeft inzicht in de dauwtemperatuur en bij afwezigheid van dauw was besproeien met 1000l/ ha beter dan niets. Mits staalname en met ongeveer 100 gram zaad kan je met de microgolfoven het vochtgehalte bepalen waarop best gemaaid wordt.( ILVO-mededeling nr 141).De zaadopbrengst in de zandgronden zal in veel gevallen  beneden het gemiddelde liggen en de beste partijen in de Polders zullen meer dan 2000 kg/ ha geven. Deze winter zullen we met maar exacte gegevens toelichting geven.

Alle info en het verslag van de ESGG bijeenkomst in Helsinki vind u hierbij in bijlage voor deze adressen waarvan we het mailadres kennen. De andere leden vragen we om dringend hun mailadres door te geven via info@agrisemza .be zodat ieder lid alles kan lezen

Alvast bedankt voor de medewerking

Hugo Adriansens                                                                               Jacques de Montpellier

Voorzitter AGRISEMZA vzw                                                   ondervoorzitter AGRISEMZA vzw

 

Traduire » Translate »
Wil je de nieuwsbrieven lezen in de toekomst?
We respecteren uw privacy!
Indien u reeds onze nieuwsbrief ontving,
krijgt u geen verder bericht.