Bladbemestingsproef oogst 2018 in samenwerking met Agrisemza
Doelstelling : wat is de invloed van N-bladvoeding is op het rendement van de graszaadteelt in Italiaans raaigras
gebruikte bladvoeding N-leaf :
samenstelling :18 % N, 3.7 % MgO , 7.5 %SO3
1. Eerste jaars Meldela
zaaidatum : 25-09-2017
Bodemanalyse : 9/04/18
Grondsoort : 70 Polder
Datum staalname : 9/04/18
PH-KCL 7,2 gunstig
Totale organisch koolstof 1,95 % Normaal
Fosfor 35 mg/100 g Hoog
Kalium 49 mg/100 g Hoog
Magnesium 60 mg/100g Zeer hoog
Calcium 953 mg/100 g Normaal
Natrium 7,8 mg/100 g Tamelijk hoog
Advies N bemesting :
Na eerste fractie nl :
0-30 cm 56 nitrische stikstof , 7 Amoniakale N , 7,1 gunstig, 2,3 % koolstof
30-60 cm 13 Nitrische stikstof, <5 Amoniakale N
Zaadwinning : advies 62 kg N:ha
Maaidatum eerste snede : 05 /05 / 2018
Toegediende bemesting :
1. Gift voor maaisnede :
03/03 35 ton Zeugendrijfmest, sleepslangbemesting 74 E N (60 % efficiëntie)
18/03 Nitraat 27% 60 E N
2. Gift voor de graszaadsnede :
11/05 Nitraat 27 % 40 E N
12/05 35 ton Zeugendrijfmest,sleepslangbemesting 74 E N ( 60 % efficiëntie)
13/06 20 l N-leaf
Gemiddelde samenstelling Zeugendrijfmest:
Eenheid PH DS Org.stof Totale N Miner. N P K MgO Na CaO
kg/1000 l 7,9 51,8 34,3 5 3,2 3,2 2,8 1,2 0,9 2,6
Beoordeling : Gewas stond algemeen zeer mooi ontwikkeld, visueel geen nood aan extra N-behoefte
Maaidatum Graszaad Snede :21/07/18
Visueel geen verschil tussen behandeld en niet behandeld ifv rijpheid
Proef oppervlakte   bruto Kg’s            Netto Kg’s     gem netto gewicht per kist         uitval %           Kg/ha                                                                                N – Leaf   4,00 ha       8456                  7949                       1414                                 6 %                 1987
Object     5,13 ha       13165               12124                       1404                                7,91 %             2363
 0,71 % hoger                   1,91 % lager      16 % lager
Algemene bevinding ​: Bladvoeding heeft geen tot zeer weinig effect bij een zeer goede gewasstand
Financieel was deze behandeling niet rendabel.
2. Tweedejaars Melodia
Grondsoort : 70 Polder
Datum staalname : 9/04/18
PH-KCL 7,1 Tamelijk Laag
Totale organisch koolstof 1,79 % Normaal
Fosfor 37 mg/100 g Hoog
Kalium 37 mg/100 g Tamelijk hoog
Magnesium 43 mg/100g hoog
Calcium 771 mg/100 g Tamelijk laag
Natrium 5 mg/100 g Normaal
Advies N bemesting :
0-30 cm 5 nitrische stikstof , < 4 Amoniakale N , 7,1 pH -KCL tamelijk laag , 1,8 % koostof
30-60 cm 6 Nitrische stikstof, <5 Amoniakale N
Zaadwinning : advies 80 kg N:ha
Maaibeurt eerste snede :09 /05 / 2018
1. Bemesting :
Eerste snede
09/03/2018 Zwavel N26% 91 E N
18/03/2018 Nitraat 27% 54 E N
Graszaadsnede
15/05 Nitraat 27% 67 E N
16/05 Runderdrijfmest 30 ton ,sleufkouterbemester 53 E N (60% efficiëntie)
13/06 20 l N-leaf bij aarvorming
Gemiddelde samenstelling Runderdrijfmest:
Eenheid PH DS Org.stof Totale N Miner.NP K MgO Na CaO
kg/1000 l 7,4 85,7 63,7 5,2 2,9 1,5 4,8 1,0 0,7 1,5
Visueel​: algemeen stond het perceel veel lichter ontwikkeld door de droogte. Het behandelde perceel stond bij
maaien beter. Misschien moest de fractie bladvoeding wat hoger geweest zijn dan 20 l.
Proef oppervlakte bruto kg      Netto kg  gem netto gewicht per kist uitval %               kg/ha
N – leaf   3,96 ha      6270        6057                          1279                   3,40%                1530
object      6,04 ha      9482       9007                           1235                  5,01%                1491
3,6% hoger             1,61 %lager         3% hoger
Algemene bevinding
: Bladvoeding geeft een lichte positieve meerwaarde in de graszaad opbrengst indien de
gewasstand te mager is bij het begin van de aarvorming
financieel :
kosten : 20 euro produkt + 30 euro/ha spuitloon = 50 euro/ha kosten
Opbrengsten : 39 kg x 0,82 = 32 euro/ha opbrengsten

Traduire » Translate »
Wil je de nieuwsbrieven lezen in de toekomst?
We respecteren uw privacy!
Indien u reeds onze nieuwsbrief ontving,
krijgt u geen verder bericht.