Europese zaadtelers bezorgd over stijgende productiekosten

De Europese zaadtelers kwamen bijeen voor de jaarlijkse algemene vergadering van ESGG (European Seed Growers’ Group) in Faxe Ladeplads, Denemarken, van 23 mei tot 25 mei 2022. Voor het eerst sinds 2019 kwamen alle leden weer bijeen om drie dagen van constructieve werk. Alle leden spraken de wens uit van de Europese Commissie om gegevens over zaden (oppervlakte, opbrengst, productie, consumptie en opslag) te verzamelen en beschikbaar te stellen om een ​​beter overzicht te krijgen van de zaadmarkt in Europa. Het is ook belangrijk om de Europese regelgeving te standaardiseren door zo snel mogelijk een nieuwe Europese verordening over plantaardig reproductiemateriaal aan te nemen ter vervanging van de 12 huidige richtlijnen.

Chemische gewasbeschermingsmiddelen verdwijnen zonder alternatieven, wat een bedreiging vormt voor de zaadproductie in de EU, met name voor peulvruchten (alfalfa, klaver, etc.) en grassen. Na twee jaar van pandemische crisis die de wereldmarkten ontwrichtte, klopt de oorlog aan de deur van Europa in Oekraïne, wat de ontwrichting nog accentueert. Een ongekende stijging van de productiekosten in Europa (kunstmest, diesel, enz.) en van de prijs van grondstoffen is waargenomen. In deze context van hoge inputprijzen en concurrentie met hoofdgewassen, is het belangrijker dan ooit om de productieprijs van zaden te verhogen om de interesse en motivatie van jonge zaadtelers te wekken. De wereld heeft voedsel nodig en ESGG wijst erop dat zaad het startpunt is van alle landbouwproductie. Het is essentieel om het GLB en de “van boer tot bord”-strategie aan te passen om deze nieuwe kwestie van voedselsoevereiniteit en energiek op te nemen. Beslissers moeten landbouwsectoren in staat stellen om te gaan met steeds vaker voorkomende klimatologische gevaren. De ESGG-leden wijzen erop dat een van de oplossingen voor deze problemen is een pragmatische benadering van genetisch onderzoeksbeleid en moderne veredelingsmethoden.

Voor meer informatie
Voorzitter: Luc Jacquet
Secretaris: Louis-Marie Colcombet (louis-marie.colcombet@fnams.fr)

> Documenten bij downloads ESGG af te halen.

8 Europese delegaties op ESGG-bijeenkomst 2022 in Denemarken

Vergaderzaal ESGG bijeenkomst in Faxe Ladeplats in Denemarken

De Belgische delegatie: vlnr Thierry Burlet ,Hugo Adriansens, François Huyghe en Joris Bulcke

Thor Kofoed geeft uiteenzetting over Danish climate program

Onze visie: Deense voedselproductie klimaatneutraal in 2050

De Deense voedingsindustrie lanceert een visie om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn en tegelijkertijd de voedselproductie te ondersteunen of zelfs te verhogen.

De Deense voedingsindustrie heeft een visie van netto nuluitstoot in 2050. Dit betekent dat we niet meer broeikasgassen kunnen uitstoten dan we absorberen. In een nauwe samenwerking met de rest van Denemarken en in overeenstemming met de  duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN , zullen we de wereld een economische en duurzame weg tonen naar een klimaatneutrale voedselproductie.

Dit is de visie die is aangenomen door het bestuur van de Deense Landbouw- en Voedselraad, die Deense boeren en voedselproductiebedrijven vertegenwoordigt.

“De bevolkingstoename, de vraag naar voedsel en de klimaatverandering zorgen voor een enorme uitdaging. Als we de groeiende wereldbevolking willen voeden en tegelijkertijd de klimaatuitdagingen willen oplossen, is er behoefte aan innovatieve oplossingen en nieuwe technologie”, zegt  Anne Lawaetz. Arhnung, CEO van de Deense Landbouw- en Voedselraad.

In 2050 zullen er wereldwijd ongeveer 10 miljard mensen zijn en zal de vraag naar zowel dierlijke als plantaardige voedingsproducten sterk toenemen.

Volgens de CEO zullen noch het klimaat, noch de Denen er baat bij hebben als de Deense voedselproductie afneemt en de toenemende vraag naar voedsel wordt overgedragen aan landen die minder klimaatefficiënt zijn.

“Daarom zetten we een historische stap die Deense oplossingen voor mondiale uitdagingen zal garanderen: onze industrie moet tegen 2050 klimaatneutraal zijn. Van productie tot consumptie”, zegt Anne Lawaetz Arhnung.

Partnerschap met Denemarken

Anne Arhnung zegt dat de visie moet worden gerealiseerd in een partnerschap met de Deense samenleving, waarbij veel wordt geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling.

“Dit gaat niet gemakkelijk worden. Gelukkig heeft Denemarken de kwalificaties om het voortouw te nemen, aangezien onze voedselproducenten tot de beste en meest klimaatefficiënte ter wereld behoren. We kennen ook delen van de reis die voor ons ligt. is potentieel in het buiten gebruik stellen van organische laaglandbodems, omdat het de uitstoot van broeikasgassen zal verminderen en nieuwe technologie kan helpen de uitstoot van varkensstallen en stallen te verminderen.”

“Maar er zijn ook dingen die we niet weten. We moeten nieuwe wegen en oplossingen vinden voor toekomstige uitdagingen. Die oplossingen kunnen we niet alleen creëren. Iedereen moet bijdragen – Universiteiten met kennis – Bedrijven met nieuwe producten – De overheid met middelen – Boeren met praktische kennis – en dan moeten consumenten Deense klimaatefficiënte producten steunen”, zegt Anne Arhnung, die gelooft dat we een nieuw Deens voedselproductieavontuur kunnen creëren, als we nu de nodige investeringen doen.

“In Denemarken hebben we een windenergie-avontuur gecreëerd, omdat we niet bang waren om voorlopers te zijn en vooral te investeren in de oplossingen van morgen. Als we samenwerken om klimaatoplossingen voor de voedingsindustrie te vinden, hebben we het vermogen om een nieuw avontuur, waar Denemarken opnieuw de pionier zal zijn voor iets dat niet alleen onszelf ten goede komt, maar ook de rest van de wereld”, besluit Anne Arhnung.

____________________________

Neem voor meer informatie contact op met Morten Nielsen, hoofd pers bij The Danish Agriculture and Food Council:  moni@lf.dk /  28 18 86 19

Meer informatie vindt u op  www.lf.dk/klima

Traduire » Translate »
Wil je de nieuwsbrieven lezen in de toekomst?
We respecteren uw privacy!
Indien u reeds onze nieuwsbrief ontving,
krijgt u geen verder bericht.